Torze žaludku - CHS od Bavorské cesty

Torze žaludku

Torze žaludku je smrtelně nebezpečný stav, při kterém se žaludek přetočí kolem své osy a tím se zauzluje. Jedinou šancí na záchranu je veterinář a včasná operace. Jedná se o druhou nejčastější příčinu úhynu hned po rakovině a statistiky jsou hrozivé. Úmrtnost se pohybuje mezi 30–40 %. Přibližně polovina psů uhyne dříve, než se vůbec dostanou k veterináři a skoro jedna čtvrtina odoperovaných psů umírá v prvních sedmi dnech.
Berňák je na torzi náchylné plemeno, a proto by každý jeho majitel měl umět včas rozpoznat první příznaky. Jedině tak má pes šanci na záchranu.

Kdo je ohrožen?
Nejčastěji vzniká torze u starších psů (5 a více let) středních a velkých plemen s hlubokým hrudním košem (brazilská fila, labradorský retrívr, německý ovčák, doga, dobrman, bernardýn, mastin a další). U malých plemen se torze objevuje hlavně u baseta. Neměli bychom se však spoléhat na to, že se torze u psů pod pět let nemůže objevit. Torze může psa postihnout v každém věku.

 

Co se při ní děje a jaký je průběh?
Jak se vlastně může žaludek převrátit, ptáte se? Psi mají žaludek umístěný horizontálně ve volném závěsu. Vypadá jako balón upevněný ve dvou bodech. Není tedy nic, co by drželo na místě jeho další dvě strany. Když se žaludek naplní a začne se hýbat, snadno se převrátí okolo své osy a za ty dva přichycené konce se zauzluje. Obsah nemůže odejít ani jednou stranou a v žaludku se začnou hromadit plyny. Jejich vlivem dojde k rozpínání žaludku, který začne utlačovat okolní orgány. Tím dochází k jejich poškození.
Velké cévy jsou zaškrceny nebo zcela roztrženy a snižuje se okysličení celého organismu, krev nemůže proudit. Rozvíjí se nekróza (odumírání tkáně) žaludečních stěn a padá krevní tlak. Dochází k šoku, selhávání orgánů a celkovému kolapsu kardiovaskulárního systému. Bez včasného zásahu majitele pes umírá do několika hodin ve velkých bolestech. Nejčastěji dojde k udušení vlivem utlačení plic, anebo k selhání srdce.
Celých šedesát procent všech případů přetočení žaludku se odehrává v noci. K přetočení dojde do několika minut, maximálně několika hodin po nakrmení. Proto je vhodné nekrmit psa po 18. hodině večer. Psi pak často umírají, protože jejich majitelé spí a nejsou tak schopni zaznamenat první příznaky.

 

Jaké jsou příčiny vzniku?
O příčinách se vedou hodně dohady. Velkou úlohu sehrává nekvalitní krmení (více plynů se v žaludku tvoří po rostlinné stravě), krmení 1× denně (žaludek se zvětší najednou víc než když je pes nakrmen vícekrát v menších dávkách), nedodržení klidového režimu po krmení (skákání, běhání, chůze do/ze schodů) a velké množství vypité vody po jídle.
Dále svou roli sehrávají genetické predispozice, vyšší věk psa (tkáně jsou ochablejší než u mladých jedinců), hltání (pes polyká velké množství vzduchu), stres, kvasící a bobtnající strava (bohatá na obiloviny a cukry) a také různá onemocnění trávicího traktu.

 

Jak se projevuje?
Mějte na paměti, že příznaky mohou být atypické, a proto byste neměli váhat nad návštěvou veterináře, jestliže získáte jakékoliv podezření. Raději desetkrát zbytečně, než jednou pozdě. Při torzi žaludku je každá minuta prodlení velmi drahá.

​Toto jsou typické příznaky torze a jdou za sebou následovně (a velmi rychle):
1. Břicho zvětšilo objem, je ztuhlé a na dotyk bolestivé.
2. Zvracení pěny nebo tekutiny.
3. Dávení, neúspěšné pokusy zvracet.
4. Zrychlené polykání, nadměrné slinění.
5. Zrychlené a těžké dýchání (občas dechová nedostatečnost).
6. Nadměrné pití, nechutenství.
7. Červené nebo bledé dásně (nepřirozená barva sliznic).
8. Nahrbený postoj, lehání a sedání do nepřirozených poloh, úlevová poloha (hlava při zemi a zadek nahoře).
9. Svíjení.
10. Vyhledávání skrytých (tmavých míst).
11. Upadání do apatie.
Je zapotřebí si uvědomit, že tyto příznaky se zpravidla neobjevují okamžitě, jakmile se žaludek převrátí. Ne. Ve chvíli, kdy my můžeme začít něco vidět, torze jede naplno – žaludek je už přeplněný plyny a stále zvětšuje svůj objem, čímž se zvětšuje celé břicho. Právě z tohoto důvodu jde o každou minutu. Příznaky můžeme zpozorovat až téměř na poslední chvíli.

 

Jak probíhá léčba?
Jediným účinným řešením přetočení žaludku je VČASNÁ operace. Jiná léčba neexistuje.
Pakliže přivezete psa s podezřením na torzi, veterinář udělá RTG snímek břicha. Jedná se o jedinou spolehlivou diagnostickou metodu tohoto stavu. V případě, že se podezření potvrdí, psa je nejdříve nutné stabilizovat a až posléze může dojít k chirurgickému zásahu, při kterém dojde k odsátí vzduchu ze žaludku a návratu do správné polohy. Sondou se následně zjišťuje (ne)přítomnost větších cizích těles v žaludku. V takovém případě musí být žaludek otevřen a těleso vyndáno.
Žaludek spolu se slezinou musí operatér zkontrolovat a odstranit veškerou nekrotizující tkáň. V opačném případě by došlo v následujících dnech k perforaci (proděravění) žaludeční stěny, což by mělo za následek celkovou sepsi a smrt. Právě v tomto kroku (velikost nekrotizující tkáně) je často zásadní problém. Když už je nekróza příliš rozsáhlá, není možné psa zachránit. V takovém případě je lepší nechat veterináře, aby psa uspal.
V opačném případě se jako prevence provede tzv. gastropexe. Je to vlastně přišití žaludeční stěny k břišní stěně nevstřebatelným šicím materiálem. V místě přišití tyto dvě stěny uměle srostou a předejde se tak opětovnému přetočení. Toto preventivní opatření nemá žádný negativní vliv na život psa a nezpůsobuje mu zdravotní komplikace.
Po úspěšné operaci je v následujících dnech pacientovi podávána infuze a až poté je možné žaludek začít postupně zatěžovat tekutinami a dietní stravou.

 

Co prevence?
1) Krmnou dávku rozdělit do několika menších porcí během celého dne.
2) Krmit kvalitními granulemi s vysokým procentem živočišné složky.
3) Omezení fyzické aktivity před a po krmení, optimálně na dvě hodiny.
4) Zamezení stresu v době krmení (více psů krmit odděleně)
5) Nekrmte po 18. hodině večer.
6) Nikdy nepodávejte zkvašenou potravu.
7) Granule podávejte namočené v teplé vodě (po namočení je nutná okamžitá spotřeba).
8) Nenechejte psa hltat.
9) Pokud přetáčíte psa, dělejte to přes břicho, nikdy ne přes záda.
10) Zjistěte si, který nejbližší veterinář je ochotný a schopný operovat v jakoukoliv denní (a hlavně noční!) dobu.
11) Misky s vodou a na krmení dejte do výše hrudníku, aby nedocházelo k polykání vzduchu.

 

 

Zdroje náhledových obrázků:
1. Joel Mills, licence CC BY-SA 3.0 (obrázek zmenšen a vložen do šablony)
2. U.S. Air Force/ Staff Sgt. Raymond Hoy, licence Public Domain (U.S. Government Works)
3. Joel Mills, licence CC BY-SA 2.5 (obrázek zmenšen a vložen do šablony)